רדקום מדווחת על תוצאות רבעון רביעי ושנת 2017

0

• הכנסות של 10.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי – גידול של 32% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
• הכנסות שיא של 37.2 מיליון דולר בשנת 2017 – גידול של 26% לעומת שנת 2016
• מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר בהיקף של 62.6 מיליון דולר, ללא חוב

דגשים לתוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי 2017
• הכנסות: היקף ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכם ב-10.6 מיליון דולר, גידול של 32% בהשוואה ל-8.0 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.

• רווח נקי: הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ב-2.3 מיליון דולר או 17 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד נקי על בסיס GAAP של 0.7 מיליון דולר או 6 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2016.

• רווח נקי על בסיס Non-GAAP: הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP ברבעון הרביעי הסתכם ב-2.7 מיליון דולר, או 21 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס Non-GAAP של 0.4 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2016.

תוצאות הרבעון הרביעי של 2017 על בסיס GAAP ו-Non-GAAP כוללות השתתפות בהוצאות של 1.1 מיליון דולר או 8 סנט למניה בדילול מלא הנובעת ממענקים שהתקבלו מהרשות לחדשנות בישראל (לשעבר משרד המדען הראשי), בהשוואה ל-552 אלף דולר או 5 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2016.

• מזומנים: נכון ליום 31 בדצמבר, 2017, היו בידי החברה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר בהיקף של 62.6 מיליון דולר, ללא חובות.


שתף

אודות מחבר

Menachem Marom

שינוי גודל גופנים
ניגודיות