סרגון נטוורקס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017

0

שנה שלישית ברציפות של צמיחה ברווח הנקי; תזרים המזומנים ב-2017 שימש לתשלום יתרת החוב בהתאם להסכם אשראי מתחדש

דגשים לרבעון הרביעי של 2017:
הכנסות – 86.7 מיליון דולר, גידול של 2.4% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2016, וגידול של 14.1% בהשוואה לרבעון השלישי של 2017.
שיעור הרווח הגולמי – 33.6%, בהשוואה ל – 32.5% ברבעון הרביעי של 2016, ול – 35.1% ברבעון השלישי של 2017.
רווח תפעולי – 7.5 מיליון דולר, בהשוואה ל – 8.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016, ול- 5.7 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017.
רווח נקי – רווח נקי של 7.2 מיליון דולר או 9 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2017. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם ב – 8.3 מיליון דולר או 10 סנט למניה בדילול מלא. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2017 הסתכם ב – 3.5 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא.
תוצאות על בסיס Non-GAAP – שיעור הרווח הגולמי – 33.8%, הרווח התפעולי – 6.2 מיליון דולר, והרווח הנקי – 4.1 מיליון דולר או 5 סנט למניה בדילול מלא. להשוואה בין התוצאות על בסיס Non-GAAP לתוצאות על בסיס GAAP אנא עיינו בטבלאות המצורפות.
מזומנים ושווי מזומנים – 25.9 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2017, זאת בהשוואה ל- 36.5 מיליון דולר ב- 30 בספטמבר 2017.


שתף

אודות מחבר

Menachem Marom

שינוי גודל גופנים
ניגודיות