סומוטו מדווחת על עלייה של 32% בהכנסות לסך של 15.3 מיליון דולר: ממשיכה בגיוון מקורות ההכנסה

0

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד נוסף של 2.5 מיליון שקל באופן שמתחילת השנה הכריזה על דיבידנד של 7 מיליון שקל, המשקף תשואת דיבידנד של כ-3.7%

"אסטרטגיית החברה לגיוון מקורות ההכנסה ממשיכה לבוא לידי ביטוי ברבעון זה, כך שהן ההכנסות והן ה-EBITDA נובעים משני תחומי הפעילות שלנו. פעילות החברה מממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי, ולראייה יתרות המזומנים של החברה שהגיעו לרמתן הגבוהה מעולם, כאשר הנזילות הגבוהה מאפשרת לנו לבחון הזדמנויות צמיחה נוספות, ואנו מתקדמים בתהליך לרכישת חברה מתחום ה-E-Commerce", אמר בן גירון, מנכ"ל סומוטו

סומוטו (ת"א: סמטו), חברה ישראלית בעלת פעילות גלובלית, המתמחה בשיווק ופרסום באינטרנט, בווידאו ובמובייל ובהפצת תוכנות ואפליקציות עבור סביבות PC, Android ו-iOS, מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2017. הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2017 הסתכמו בסך של כ- 15.3 מיליון דולר, בהתאם לתוצאות המקדמיות, ומשקפות צמיחה של 32% בהשוואה לכ- 11.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2016. בתחום הפרסום בווידאו מציגה סומוטו הכנסות רבעוניות של כ-10.0 מיליון דולר, המהוות כ-65% מהכנסות החברה ומשקפות צמיחה של 78% לעומת הכנסות הרבעון המקביל אשתקד מתחום זה, שהסתכמו בכ-5.6 מיליון דולר.

"ברבעון השלישי של 2017 סומוטו ממשיכה במגמת העלייה בהכנסות לקראת שנת צמיחה נוספת. למרות שברבעון הנוכחי חווינו התמתנות בקצבי הצמיחה בתחום הוידיאו לצד עלייה בהשקעה בהפצת אפליקציות ובהוצאות הקשורות בכוח אדם – דבר שהעיב על שיעורי הרווחיות, אנחנו ממשיכים בפעילות שנועדה לשמר קצבי צמיחה גבוהים מחד וברכישות מאידך מתוך מטרה להביא לרמת הכנסות, רווחיות ורווחים גדולים יותר. ברבעון זה ממשיכה לבוא לידי ביטוי האסטרטגיה של החברה לגוון את מקורות הכנסה, כך שהן הכנסות החברה והן ה-EBITDA נובעים משני תחומי הפעילות של החברה. פעילות החברה מממשיכה לייצר תזרים מזומנים משמעותי, ולראייה יתרות המזומנים של החברה שהגיעו לרמתן הגבוהה מעולם, ואנו מתקדמים בתהליך לרכישת חברה מתחום ה-E-Commerce", אמר בן גירון, מנכ"ל סומוטו.

הרווח התפעולי לפני הפחתות (EBITDA) ברבעון השלישי של 2017 הסתכם בכ-2.6 מיליון דולר, בהתאם לתוצאות המקדמיות בהשוואה ל-3.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2017 עמד על כ-17.1% בהשוואה לכ-31.7% בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ב-EBITDA נובעת בעיקרה מעלייה של כ-900 אלפי דולר בגין הוצאות מכירה ושיווק בקשר עם הפצת מוצרי החברה דרך רשתות פרסום מקוונות במגזר הפצת האפליקציות אשר ההוצאות בגינן נרשמות בעת התהוותן וההכנסות מתהוות לאורך זמן, גידול בהוצאות מחקר ופיתוח וכן מירידה ברבעון זה של שיעור הרווחיות במגזר הפרסום בווידיאו. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2017 הסתכם בכ-600 אלף דולר, בהשוואה לכ-1.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הנקי ברבעון עמד על כ-3.8% בהשוואה לשיעור של כ-13.4% ברבעון המקביל אשתקד.

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד נוסף של 2.5 מיליון שקל באופן שמתחילת 2017 סך הדיבידנד הסתכם ל-7 מיליון שקל, המשקף תשואת דיבידנד של כ-3.7%. החברה אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה הדיבידנדים בגין שנת 2017, לרבות החלוקות כאמור לא יעלו על 4.5 מיליון דולר.


שתף

אודות מחבר

Menachem Marom

שינוי גודל גופנים
ניגודיות