ממשיכים לשמור על הרצף: מידרוג מעניקה למטריקס זו השנה ה-11 ברציפות דירוג Aa3 עם אופק יציב

0

דירוג Aa3 הוא הגבוה ביותר של החברה בענף ה-IT. לפי מידרוג: "הניהול העסקי והפיננסי של החברה מוכח לאורך זמן כאיכותי ושמרני, והחברה הפגינה בעבר יכולת במיזוג והטמעה של חברות חדשות, שימור פרמטרים פיננסיים חיוביים ועמידה בתקציב. מידרוג רואה במאפיינים אלו, לצד הנהלה יציבה, כמאפיינים חיוביים התורמים לדירוג החברה"

זו השנה ה-11 ברציפות שמידרוג מעניקה את דירוג Aa3 עם אופק יציב לחברת מטריקס, שזוכה לדירוג הגבוה ביותר בתחום ה-IT.

בדוח אשרור הדירוג של מטריקס כותבים האנליסטים של מידרוג: "דירוג החברה מבוסס על מיצובה העסקי האיתן בענף שירותי טכנולוגיות המידע (IT) בישראל ("הענף"), שניכר בנתחי שוק משמעותיים בכמה מתחומי הפעילות המרכזיים שלה, בדגש על פתרונות ושירותי תוכנה וערך מוסף, ובהיקף הכנסות משמעותי של כ- 2.78 מיליארד ₪ בארבעת הרבעונים האחרונים שעד 30.09.2017. לחברה פיזור עסקי טוב בשל פעילותה במגוון תחומים בענף ה-IT, במסגרתם היא מספקת שירותים ומוצרים מסוגים מגוונים. בסיס הלקוחות של החברה הנו מבוזר, עם עוגנים במגזר הפיננסים ובמגזר הציבורי, וללא לקוח מהותי. מאפייני החברה תורמים ליכולת השבת הכנסות טובה יחסית, בהתחשב במאפיינים המחזוריים של הענף".

על פי מידרוג: "מטריקס הינה הספקית הגדולה של שירותי ערך מוסף בענף שירותי טכנולוגיות המידע בישראל ובעלת נתחי שוק מובילים במגוון רחב של תחומי פעילות בענף לאורך זמן ונאמנות לקוחות גבוהה, חרף היותו של השוק תחרותי, מבוזר ובו מתחרים רבים, בהן חברות ענק בינלאומיות. יתרונות משמעותיים לגודל ומגוון השירותים הרחב שהחברה מספקת תומכים במיצובה העסקי, בין היתר, באמצעות מתן הצעת ערך כוללת ללקוח ויכולת לבצע פרויקטים בעלי ערך מוסף בהיקף משמעותי".

עוד נכתב בדוח: "הניהול העסקי והפיננסי של החברה מוכח לאורך זמן כיציב ושמרני, והחברה הפגינה בעבר יכולת במיזוג והטמעה של חברות חדשות, שימור פרמטרים פיננסיים חיוביים, ועמידה בתקציב. מידרוג רואה במאפיינים אלו, לצד הנהלה יציבה, כמאפיינים חיוביים התורמים לדירוג החברה".

על הענף בו פועלת מטריקס כותבים האנליסטים של מידרוג: "הענף נהנה בשנים האחרונות מצמיחה חיובית, הגבוהה משיעור צמיחת התמ"ג, הן על רקע חוסנו היחסי של המשק הישראלי וכן בשל התגברות הביקושים בקרב לקוחות כדוגמת הסקטור הבנקאי והממשלתי".

על פי הערכת מומחי מידרוג, "בטווח הזמן הקצר והבינוני החברה תוסיף להגדיל את היקף הכנסותיה, הן על בסיס תחזית ב"י לצמיחת המשק הישראלי והן על בסיס הערכתנו כי החברה תוסיף לשמור על מיצובה העסקי המוביל בשוק הישראלי. תרחיש הבסיס של מידרוג מעריך כי הכנסות החברה ימשיכו לצמוח כאשר עיקר הצמיחה בדומה לשנים קודמות תהייה במגזר התוכנה ותישען על גידול בביקושים של המגזר הציבורי בארץ וכן של המגזר הפיננסי בארץ ובחו"ל". על פי מידרוג, הרווחיות התפעולית של מטריקס מפגינה יציבות בשנים האחרונות, אשר מושפעת בין היתר מרווחיות גבוהה יחסית במגזר פתרונות ושירותי תוכנה בארה"ב. מידרוג מעריכה כי החברה תוסיף לייצר תזרימי מזומנים חזקים ויציבים להמשך גידול בהיקף ההכנסות ושימור שיעורי הרווחיות.
בהתייחסם לנזילות החברה, כותבים האנליסטים של מידרוג: "נזילותה של החברה טובה ונשענת בעיקר על יתרות נזילות של כ- 225 מיליון ₪ ליום 30.09.2017 , ויכולת ייצור תזרימי מזומנים חזקה, אשר צפויה להישמר גם בטווח הזמן הקצר והבינוני".

לדברי משה אטיאס, סמנכ"ל הכספים של מטריקס: מטריקס ממשיכה להוביל את שוק ה-IT בישראל עם הפתרונות האיכותיים ביותר ובאמצעות ניהול יציב ומחושב. שמירה במשך 11 שנים ברציפות על דירוג Aa3, הגבוה ביותר בשוק ה-IT, היא הוכחה חיה למעמדה הייחודי של החברה כמובילה בתחומה. החברה ממשיכה כל העת לבחון הזדמנויות לחדשנות ולמציאת דרכי פעולה בעלות השפעה בשוק הטכנולוגיה, תוך זיהוי נכון של התחומים העתידיים וכניסה אליהם באמצעות הקמת פעילויות חדשות, רכישות ומיזוגים, ומבלי לסכן את עסקי הליבה, ועל ידי כך משמרת את המיצוב הגבוה של החברה. לראיה, בין היתר ניתן לציין את הפעילות הצומחת של החברה בארה"ב המניבה שיעורי רווחיות מצוינים. אנו שמחים על כך שמידרוג מזהה בכל שנה את המשך הצמיחה של מטריקס, את פוטנציאל הגידול בתחומים השונים, את יציבות החברה, נזילות החברה והגמישות הפיננסית".


שתף

אודות מחבר

Menachem Marom

שינוי גודל גופנים
ניגודיות