מג'יק: המלצת קניה מברקליס, מעלים מחיר יעד ל- 10 דולר למניה, אפסייד של כ- 21%

0

• אנו מעלים את מחיר היעד ל- 10 דולר למניה, שעלתה 26% בהשוואה ל- 14% עליה של מדד הנאסדק. החברה פרסמה ברבעון הראשון עליה של 17% בהכנסות האורגניות, ועליה של 36% בהכנסות הכוללות רכישות, תוצאות שהינן מעבר לתחזיותינו ותחזיות השוק. תחזית ל- 2017 מצביעה על צמיחה של 13% בממוצע, בהכנסות.
• אנו סבורים כי הכנסות מתחום השירותים המקצועיים, כשני שליש מההכנסות, מבדלים את מג'יק ומאפשרים הכנסות חוזרות ונראות של תזרימי מזומנים. בהסתכלות קדימה אנו רואים אפסייד במחיר המניה ומעלים את מחיר היעד מ- 9.5 דולר למניה ל- 10 דולר למניה. מג'יק נסחרת במכפיל EV/Sales של 1.2 לתוצאות 2017, קופת המזומנים עומדת על 1.3 דולר למניה ועם תשואת דיבידנד של 2.4% המספקת הגנה למשקיעים. אנו מעריכים כי חידוש רישיונות צפוי לעלות לאור צפי ההנהלה ואנו מאמינים כי ההשפעה על רווחיות החברה תהיה חיובית.


שתף

אודות מחבר

Menachem Marom

שינוי גודל גופנים
ניגודיות