טלדור בכנס נגישות ישראל: יותר חברות בוחרות בפתרון של User1st להנגשה

0

פתרון User1st, המשווק ע"י טלדור, להנגשת אתרי אינטרנט לאנשים עם מוגבלויות, הוצג בכנס נגישות ישראל כפתרון חדשני וראשון מסוגו בעולם שהוכיח את יעילותו במוסדות רבים.  נתן פרידחי, סמנכ"ל קבוצת מערכות בחברת טלדור: "השינוי החברתי בתחום ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות הולך וקורם עור וגידים, ואנו שמחים לקחת חלק בכך"

בועידת נגישות ישראל ה – 3 בסימן "חדשנות" אשר התקיימה היום (ה) הוצג, בין היתר, פתרון  User1st, המשווק על-ידי חברת טלדור החל משנת 2013.הפתרון הטכנולוגי המתקדם שלUser1stמאפשרהתאמהאוטומטיתומהירה של אתריםואפליקציות אינטרנטלהוראות התקינה הישראלית לנגישות השירותבאינטרנט, ברמה שלAA. User1stמספקתלאתר האינטרנט שכבת קוד ומידע נוספת, תוךשמירהעל מבנה האתר וארכיטקטורת המידע, ללאצורך בשינוי או הוספת קוד לאתר המקורי, ובכך מביאה גם לחיסכון בעלויות.

חברות רבות פעלו להטמעת תקנות הנגישות החדשותלטובת לקוחות עם מוגבלויות. תקנות אלה, שנקבעו באוקטובר 2013, כתיקון לחוק שוויון זכויות, ואשר נכנסות לתוקפן באוקטובר הקרוב מתייחסות לאתרי אינטרנטומחייבות את כלל בעלי האתרים.  אי עמידה בדרישותההנגשה במסגרת הזמן שנקבע בחוק, עלולה לחשוף ארגוניםלתביעות. החוק מאפשר, בתנאים מסוימים, מנגנוניתביעה ללא הוכחת נזק עד 50,000 ש"חבתביעות ייצוגיות, או אף תביעות נגד מנהליהארגון.  במסגרת התקנות, מחויבים בעלי אתרי האינטרנט להנגיש כל תוספת חדשה באתר קיים, לרבות יישומים, עמודים או שירותים חדשים אשר יינתנו במסגרתו, לא יאוחר מחודש אוקטובר 2015. אתרי אינטרנט שלא צפויים בהם שינויים, מחויבים ביישום התקנות עד אוקטובר 2016.

במהלך הכנס הוצג פתרון User1stבביתן שהקימה חברת טלדור. הפתרון הוצג ללקוחות פוטנציאליים על כל היבטיו העסקיים, לרבות איכות התוצר, התאמה לרגולציה, תהליך ההטמעה הפשוט וכו'.

לדברינתן פרידחי, סמנכ"ל קבוצת מערכות בטלדור "השינוי החברתי בתחום ההנגשה לאנשים עם מוגבלויות הולך וקורם עור וגידים, ואנו שמחים לקחת חלק בכך. User1st הוא פתרון מצטיין, חוד החנית של הטכנולוגיה בתחום, אשר הוכיח את יעילותו בפרויקטים רבים. ישראל מצטרפת בכך לטרנד העולמי בתחום ההנגשה, ונותנת מענה לקהילה שלמה אשר עד עתה נאלצה להתמודד מול קשיים ומכשולים רבים. חשוב להבין כי מלבד החובה לעמוד בתקנות החדשות, אשר מטילות קנסות כבדים על ארגונים שלא יפעלו לקיומן, קיים יתרון עסקי עבור ארגונים הפועלים למען ההנגשה, שכן ציבור האנשים עם מוגבלויות מהווה פלח צרכנים לא מבוטל".


שתף

אודות מחבר

Menachem Marom

שינוי גודל גופנים
ניגודיות