אורבוטק סיימה את הרבעון הרביעי לשנת 2017 עם גידול של כ- 20% בהכנסות לכ-257 מיליון דולר; הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון עלה בכ-26% לכ-42.5 מיליון דולר

0

אורבוטק מסכמת את 2017 עם הכנסות שיא של כ-900.9 מיליון דולר; הרווח הנקי (Non-GAAP) השנתי עלה בכ-22% לכ-142.4 מיליון דולר

במקביל דיווחה החברה על 2 עסקאות משמעותיות: הראשונה, הזמנה שקיבלה מחברת LG בתחום המתפתח של צגי ה-OLED, והשנייה בחטיבת השבבים – (SD) להזמנות בהיקף של כ-37 מיליון דולר

אשר לוי, מנכ"ל אורבוטק: "אנו שמחים לסכם את הרבעון הרביעי ואת שנת 2017 עם ביצועי שיא. אנו מסיימים את השנה עם צבר הזמנות המייצג רמה כפולה מרמתו בתחילת 2017, הדבר מחזק ומשפר את יכולת החיזוי שלנו. המומנטום החיובי בתחומי הפעילות של אורבוטק ומיצובנו הייחודי, איפשרו לנו לגדול באופן משמעותי במהלך 2017, ולחזק את מעמדנו התחרותי. אנו מצפים כי ב-2018 תימשך מגמת הצמיחה ואנו נזכה להמשיך ולספק ללקוחותינו פתרונות חדשניים, שיסייעו להם להתמודד באופן המיטבי עם אתגרי הייצור המורכבים הניצבים בפניהם".

חברת אורבוטק (NASDAQ: ORBK) דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017 כולה.

במקביל לתוצאות הכספיות, דיווחה אורבוטק על 2 עסקאות חדשות.
חברת LG בחרה באורבוטק כספק המערכות האוטומטיות לבדיקה אופטית (AOI) עבור מפעל הייצור לצגי OLED גמישים מדור 6. אספקת הפתרונות צפויה להתבצע בשני הרבעונים הראשונים של 2018.
כמו כן, הודיעה החברה על הזמנות משני לקוחות בהיקף של כ-37 מיליון דולר, לאספקת מערכות איכול ((Etch ושיקוע ((Deposition לייצור שבביGaAs עבור רכיבי RF (תדר רדיו) לשווקי המובייל. אספקת הפתרונות צפויה להתבצע בשני הרבעונים הראשונים של 2018.

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי 2017
הכנסותיה של אורבוטק ברבעון הרביעי של 2017 עלו בכ-20% לכ-257 מיליון דולר, בהשוואה לכ-215.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות בתחום ה-PCB ברבעון הרביעי של 2017 עלו לכ-90.4 מיליון דולר (כולל הכנסות של כ-55.0 מיליון דולר ממכירות ציוד), בהשוואה להכנסות של כ-77.2 מיליון דולר (כולל הכנסות של כ-48.6 מיליון דולר ממכירות ציוד) ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות בתחום ה-FPD ברבעון הרביעי של 2017 עלו לכ-72.1 מיליון דולר (כולל הכנסות של 60.7 מיליון דולר ממכירות ציוד), בהשוואה ל-71.6 מיליון דולר (כולל הכנסות של כ-60.2 מיליון דולר ממכירות ציוד) ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות בתחום ה-SD עלו לכ-90.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2017 (כולל הכנסות של כ-77.8 מיליון דולר ממכירות ציוד), בהשוואה להכנסות של כ-62.1 מיליון דולר (כולל הכנסות של כ-48.4 מיליון דולר ממכירת ציוד) ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות משירות הלקוחות ברבעון הרביעי של 2017 עלו לכ-61.0 מיליון דולר, בהשוואה לכ-55.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות בתחומים הנלווים לפעילות הליבה ברבעון הרביעי של 2017 הסתכמו בכ-4.0 מיליון דולר, בהשוואה לכ-4.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2017 עלה לכ-121.6 מיליון דולר (כ-47.3% מההכנסות), בהשוואה לכ-100.7 מיליון דולר (כ-46.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי (GAAP) ברבעון הרביעי של 2017 עלה לכ-55.9 מיליון דולר (21.7% מההכנסות), בהשוואה לרווח נקי של כ-25.6 מיליון דולר (11.9% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי (GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2017 עלה לכ-1.14 דולר לעומת 0.53 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה- EBITDAהמתואם של אורבוטק ברבעון הרביעי של 2017 עלה לכ-55.6 מיליון דולר (21.6% מההכנסות), בהשוואה לכ-49.9 מיליון דולר (23.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי (Non-GAAP) ברבעון הרביעי של 2017 עלה בכ-26% לכ-42.5 מיליון דולר (16.5% מההכנסות) בהשוואה לרווח נקי של כ-33.7 מיליון דולר (15.7% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי (Non-GAAP) למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2017 היה 0.87 דולר לעומת 0.70 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות לשנת 2017 כולה
ההכנסות בשנת 2017 עלו לכ-900.9 מיליון דולר, בהשוואה לכ-806.4 מיליון דולר בשנת 2016.

הרווח הגולמי בשנת 2017 עלה לכ-425.3 מיליון דולר (כ-47.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-372.4 מיליון דולר (כ-46.2% מההכנסות) בשנת 2016.

הרווח הנקי (GAAP) בשנת 2017 עלה לכ-132.4 מיליון דולר (14.7% מההכנסות), בהשוואה לרווח נקי של כ-79.4 מיליון דולר (9.9% מההכנסות) בשנת 2016.

הרווח הנקי (GAAP) למניה בדילול מלא בשנת 2017 עלה לכ-2.71 דולר לעומת 1.71 דולר בשנת 2016.

ה- EBITDAהמתואם של אורבוטק בשנת 2017 עלה לכ-190 מיליון דולר (21.1% מההכנסות), בהשוואה לכ-168.1 מיליון דולר (20.8% מההכנסות) בשנת 2016.

הרווח הנקי (Non-GAAP) בשנת 2017 עלה לכ-142.4 מיליון דולר (15.8% מההכנסות) בהשוואה לרווח נקי של כ-116.9 מיליון דולר (14.5% מההכנסות) בשנת 2016.

הרווח הנקי (Non-GAAP) למניה בדילול מלא בשנת 2017 היה 2.91 דולר לעומת 2.52 דולר בשנת 2016.

תחזיות החברה לשנת 2018:
לרבעון הראשון של שנת 2018 צופה החברה הכנסות בטווח שבין 235-250 מיליון דולר, ושיעור הרווח הגולמי ינוע בטווח שבין 47.0%-47.5% בהתבסס על הציפיות הנוכחיות של תמהיל המוצרים.
למחצית הראשונה של 2018 צופה החברה הכנסות של כ-500 מיליון דולר, ושיעור רווח גולמי שינוע בטווח שבין 47.5%-48% בהתבסס על הציפיות הנוכחיות של תמהיל המוצרים.
לשנת 2018 כולה צופה החברה צמיחה בהכנסות שתנוע בטווח שבין 12%-14%, בהשוואה לשנת 2017

נכן ל-31 בדצמבר 2017, לאורבוטק מזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות לטווח קצר וניירות ערך סחירים בהיקף כולל של כ-327.8 מיליון דולר. סך החוב של אורבוטק הסתכם בכ-72.5 מיליון דולר. במהלך הרבעון הרביעי 2017 רשמה החברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בהיקף של כ-84.3 מיליון דולר. נכון ל-31 בדצמבר 2017, מספר המניות הרגילות במחזור עמד על כ-48.4 מיליון.


שתף

אודות מחבר

Menachem Marom

שינוי גודל גופנים
ניגודיות