אודיוקודס מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2017

0

דגשים לתוצאות הרבעון הראשון לשנת 2017:
• ההכנסות הרבעוניות הסתכמו ב-37.4 מיליון דולר, גידול של 7.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
• ההכנסות הרבעוניות משירותים הסתכמו ב-11.4 מיליון דולר, גידול של 11.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד
• הכנסות מעסקי UC-SIP צמחו ביותר מ-18% בהשוואה לרבעון הראשון של 2016
• שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב- 62.4%; שיעור הרווח הגולמי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב- 62.9%
• שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס GAAP הסתכם ב-5.3%; שיעור הרווח התפעולי הרבעוני על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-7.3%
• החברה ייצרה תזרים מזומנים רבעוני חיובי מפעילות שוטפת של 854,000 דולר
• הרווח הנקי על בסיס GAAP הסתכם ברבעון ב-1.3 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד נקי של 222,000 דולר, או 1 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2016
• הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון ב-2.5 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 1.6 מיליון דולר, או 4 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2016
• במהלך הרבעון הראשון של 2017 רכשה אודיוקודס 1.1 מיליון ממניותיה הרגילות בשווי מצטבר של 7.3 מיליון דולר

לוד, ישראל – 26 באפריל, 2017 – אודיוקודס (נאסד"ק: AUDC), ספקית מובילה של פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון אשר הסתיים ביום 31 במרץ 2017.
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2017 הסתכמו ב-37.4 מיליון דולר, לעומת 37.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2016 ו-34.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2016.
הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2017 ב-1.3 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא, לעומת הפסד נקי של 222 אלפי דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של שנת 2016.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון ב-2.5 מיליון דולר, או 7 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 1.6 מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של שנת 2016.
הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: הוצאות הקשורות למתן אופציות; הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; הוצאות המתייחסות לתשלומים דחויים בגין הרכישה של Active Communications Europe; והוצאות או הכנסות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות דוח רווח והפסד המצורפות להודעה לעיתונות זו.
החברה ייצרה ברבעון הראשון תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 854 אלפי דולר. נכון ליום 31 במרץ 2017, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים, ובטוחות סחירות בהיקף של 62.8 מיליון דולר, לעומת 69.5 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2016. הירידה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים ובטוחות סחירות נבעה מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה.
"אנו שמחים לדווח על התוצאות הפיננסיות לרבעון הראשון של 2017", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס. "הביצועים הפיננסיים שלנו ברבעון תואמים את תחזית ההכנסות שלנו לשנה הקרובה, ואת תכנית הצמיחה האסטרטגית שלנו בפעילות ה- UC-SIPבשיעור שנתי של 15% עד 20%.
המגמה הגלובלית של מעבר שירותי קול לשירותים מבוססי IP בלבד והצמיחה המתמשכת בתחומי התקשורת האחודה (UC), תקשורת אחודה כשירות ענן (UCaaS), שירותי Trunking SIP ושווקי מוקדי שירות לקוחות תרמו כולם לביצועים העסקיים החזקים שלנו. הרבעון הראשון של 2017 הינו הרבעון השלישי ברציפות בו ההכנסות ממוצרי שערי הגישה (Gateways) גדלות לאחר שירדו ב-2015 ובמחצית הראשונה של 2016, מה שמדגיש את חוזקתו של קו עסקיי רשתות הקול שלנו.
אנו ממשיכים להתמקד בחיזוק שיתופי הפעולה האסטרטגיים שלנו עם שחקנים מובילים בשוק ה- Microsoft Skype for business ובשווקי ה- UCaaSבעוד אנו ממשיכים לזכות בהזדמנויות ופרויקטים מצד לקוחות. בנוסף, המשכנו בתכנית הרכישה העצמית של מניות החברה ברבעון הראשון על מנת להשיא ערך לבעלי המניות, שכן אנו בטוחים באיתנותם של ההזדמנויות העסקיות העתידיות שלנו" סיכם מר אדלרסברג.
תכנית רכישה עצמית של מניות
במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 31 במרץ 2017, רכשה אודיוקודס 1.1 מיליון מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של כ-7.3 מיליון דולר. נכון ליום 31 במרץ 2017 ומאז תחילת תכנית הרכישה העצמית באוגוסט 2014, רכשה אודיוקודס סך של 13.1 מיליון מניות בסכום כולל של כ-61.5 מיליון דולר.
ב-20 במרץ 2017, אישר דירקטוריון החברה הגשת בקשה לבית המשפט לצורך אישור תכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות החברה בסך 15 מיליון דולר. החברה הגישה את הבקשה ומצפה לקבל תשובה מבית המשפט בשבועות הקרובים.


שתף

אודות מחבר

Menachem Marom

שינוי גודל גופנים
ניגודיות